Retningslinjer for lag

Agility retningslinjer for LAG

Asker Hundeklubb ønsker at så mange som mulig ønsker og kan gå lag på vegne av klubben. Man må være medlem av Asker Hundeklubb for å delta på lag.
Det å gå lag skal skape samhold, være morsomt, bidra til å gi utøverne erfaring og inspirere til å samarbeide om trening og konkurranser.

Det er hyggelig hvis noen av klubbens lag ønsker å satse mot lag-NM, og klubben sponser påmeldingsavgift for de lag som eventuelt kvalifiserer seg til NM. Det er ikke påkrevd med NM-satsning, og vi ønsker at ekvipasjer på alle nivå skal få være med å gå lag. Vi kan dermed ha flere lag og at disse har ulike formål og ambisjoner for å stille i lagløp. Dog skal de som går fast på samme lag være enige i lagets opplegg, og det er lagleder som er ansvarlig for dette. Utøverne kan enten komme frem til lag/faste deltagere på egenhånd og informere komiteen, eller varsle komiteen om interesse og få hjelp til å finne sammen til lag.

Regler

 • AG-komiteen ønsker at lagnavnet skal starte med ‘Asker’, f.eks Asker Fast Runners.
 • Alle lag/de som vil gå lag skal melde ifra til AG-komiteen i forkant av ny kvalifiseringsperiode.
 • Lagekvipasjer kan være medlem av og trene hos andre klubber, men ikke gå lag for andre klubber.
 • Det skal være en lagleder for hvert lag, og lagleder skal sørge for at klubbens retningslinjer overholdes.
 • Lagleder setter premissene for et gitt lag sitt opplegg og ambisjoner, og kommuniserer dette til sine faste lagdeltagere.
 • Hvis ikke alle de faste på et lag er med på et stevne kan det hentes inn reserver. Eventuelle reserver forholder seg til aktuelle laget sitt opplegg.
 • Hvis det er flere lagledere innenfor en størrelsesklasse bør disse samarbeide og evt fylle opp hverandres lag på stevner med få påmeldte fra klubben.
 • Lagleder sørger for påmelding, og ordninger for info/påmelding/innbetaling, samt har ansvar for laginternt opplegg (ambisjonsnivå, rekkefølge etc), samt kontakten mot AG-komiteen.

NM

 • AHK dekker påmeldingsavgift til NM-lagdeltagelse
 • Laglederne varsler AG-komiteen om hvilke lag som blir påmeldt NM
 • De med fast plass på et lag er prioritert til å gå NM for dette laget, hvis de/laget er kvalifisert
 • Hvis det er reserver som er kvalifisert kan disse bli med på NM hvis det er ledig plass på et lag. Dette kan feks være grunnet
  • Ikke alle av de 4 faste har kvalifisert seg
  • En av de 4 faste kan ikke stille på NM (sykdom/fravær)
 • Hvis det er flere enn 4 faste på et lag og flere enn 4 kvalifiserer seg til NM, bestemmer lagleder NM-deltagelse utifra resultatene i kvalifiseringsperioden ved å se på resultatene fra ekvipasjenes 3 beste løp, inkludert m/sek hvis likt antall feilpoeng (hvis likt etter 3 løp, så ser man på løp 4, 5 etc).
 • Hvis ingen faste lag har kvalifisert hele laget men noen deltagere har ‘napp’ så samarbeider de aktuelle laglederne om å sette opp et felles NM-lag, basert på samme resultatregler som over. Ved tvil om lagsammensetning/lagdeltagere skal saken tas opp med AG-komiteen.

Praktisk

 • Deltakere melder fra til lagleder så tidlig som mulig om hvilke stevner de vil stille på lag, senest uken før påmeldingsfrist.
 • Lagleder er ansvarlig for å melde på laget og tar vare på kritikkskjemaer./resultater
 • Lagleder avtaler betalingsopplegg med sine lagdeltagere.
  • Det er laget FB-grupper og lagskjemaer på nett for å lette administrajonen for laglederne. Disse brukes etter ønske og behov.
 • Påmelding til lag er bindende.
 • Ved sykdom/skade på hund/fører vil man måtte betale sin andel, med mindre en annen ekvipasje stiller opp på laget i stedet.
 • Deltakere oppfordres til å hjelpe hverandre på briefing og til å heie på lagkameratene når de er i banen.
 • Det er lov å feile, alle har gode og dårlige dager, men vi støtter hverandre uansett

 

Reklamer